Informacje

Zaproszenie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 05.05.2015 11:36

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii zaprasza wszystkich chętnych na interesujące warsztaty pokazowe, wykłady oraz zajęcia laboratoryjne w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich pt.: Przygoda z bio- i nanotechnologią.

 

Zapraszamy 08.05.2015r. w  godzinach  13.00 – 17.00, al. Piastów 45 , 70-311 Szczecin. 


Atrakcje przewidziane są na kilku Wydziałach naszej uczelni.
Warsztaty ze względu na specyfikę zajęć adresowane są głównie do osób powyżej 12 roku życia, w szczególności do młodzieży gimnazjalnej oraz licealistów. Osoby chętne do udziału w zajęciach proszone są o zapisy telefoniczne u przedstawicieli poszczególnych jednostek.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Polimerów 

Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych – osoba do kontaktu:
– dr inż. Ewa Wiśniewska tel: 91 449 41 89; e-mail: Ewa.Wisniewska@zut.edu.pl

1.    Jak mogą powstawać mikro-, nanopory w polimerach stosowanych jako rusztowania do odbudowy tkanek, tzw. skafoldy?
Warsztaty pokazowe, 40 min.
- Grupa 15 osób
- miejsce:  laboratorium 3/48
- wejścia w godzinach: 13:00; 14:00; 15:00; 16:00

2.    Immobilizacja substancji aktywnych w kapsułkach polimerowych
Laboratorium 60 min.
- Grupa 10 osób
- miejsce: laboratorium 3/23
- wejścia w godzinach: 13:00; 14:30; 16:00

3.    Co to są hydrożele i gdzie są wykorzystywane?
Wykład + warsztaty pokazowe, 40 min.
- Grupa 20 osób
- miejsce: sala 3/16
- wejścia w godzinach: 13:00; 14:00; 15:00; 16:00

 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – osoba do kontaktu:
- Oliwia Chomczyńska tel: 91 449 67 87; e-mail: Oliwia.Chomczynska@zut.edu.pl

1.    Izolacja własnego DNA
- Warsztaty pokazowe,
- Grupa 20 osób
      - wejścia w godzinach: 13:00; 15:00;

2.    Analiza genetycznej podatności na rożne choroby (nowotwory, choroby układu krążenia itd.)
- Warsztaty pokazowe,
- Grupa 20 osób
      - wejścia w godzinach: 13:00; 15:00;

3.    Badania genetycznej podatności na tolerancję laktozy
Warsztaty pokazowe,
- Grupa 20 osób
      - wejścia w godzinach: 13:00; 15:00;

4.    Analiza molekularna zafałszowań żywności np. czy w szynce wołowej jest rzeczywiście tylko wołowina
- Warsztaty pokazowe,
- Grupa 20 osób
      - wejścia w godzinach: 13:00; 15:00;

 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej – osoba do kontaktu:
- mgr inż. Magdalena Ferlas tel: 91 449 67 13; e-mail: Magdalena.Ferlas@zut.edu.pl

1.    „Ewolucja lekooporności bakterii - pochodzenie, przyczyny i skutki”
-  wykład 30 min / aula
- godzina 13:00
- prelegent dr hab. Jolanta Karakulska

2.    „Nanoboty - inteligentne enzymy"
-  wykład 30 min / aula
- godzina 14:00
- prelegent dr inż. Radosław Drozd

3.    „Mikrobiom a mózg”
-  wykład 30 min / aula
- godzina 15:00
- prelegent mgr inż. Adrian Augustyniak

4.    „Mleko - czy wiesz o nim wszystko?"
- zajęcia laboratoryjne, 90 min
- grupa do 15 osób
- godzina 13:00
- miejsce: s. 2/34
- odpowiedzialny dr hab. inż. Tadeusz Karamucki

5.    „Selektywne właściwości błony biologicznej - dializa"
- zajęcia laboratoryjne, 90 min
- grupa do 15 osób
- godzina 15:00
- miejsce: s. 2/28
- odpowiedzialny dr inż. Zbigniew Muszczyński

Wydział Budownictwa i Architektury 

Katedra Inżynierii Sanitarnej

1.    Jak kwasy działają na beton
Warsztaty pokazowe, 40 min.
- grupa do 10 osób
- wejścia w godzinach 15:00, 16:00
- miejsce: s. 2/40
- osoba do kontaktu: dr hab. Magdalena Janus tel: 91 449 41 71; e-mail: Magdalena.Janus@zut.edu.pl

2.    Koagulacja wody i ścieków
Warsztaty pokazowe 40 min.
- grupa do 12 osób
- wejścia w godzinach 15:00, 16:00
- miejsce: s. 2/41
- osoba do kontaktu: dr Jacek Mazur tel: 91 449 45 92; e-mail: Jacek.Mazur@zut.edu.pl