Informacje

Wizyta prof. Aldo R. Boccaccini 22.11.2018 23:53

W dniu 21 listopada 2018 roku, w ramach realizacji projektu badawczego współfinansowanego przez DAAD (Niemcy) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Aldo R. Boccaccini z Instytutu Biomateriałów Uniwersytetu Erlangen-Nurnberg, wygłosił wykład pt. "Bioinks containing reactive fillers in biofabrication approaches". Spotkanie było okazją do podsumowania wspólnego projektu pt. "Fabrication and mechanical characterization of electrospun mats for cardiac tissue engineering" realizowanego w Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów i kierowanego przez prof. Mirosławę El Fray. Wraz z zespołem projektu (Dr. A. Piegat, Dr. A. Niemczyk) omówiono plany publikacyjne i działania dotyczące przyszłej współpracy.

 IMG_4122.jpg

(od lewej do prawej): prof. Mirosława El Fray, Prof. Aldo Boccaccini, Dr. Agnieszka Piegat, Dr. Agata Niemczyk

 

IMG_1366.jpg

 

Wykład Prof. Boccaccini w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT