Informacje

Nasza Uczelnia i Centrum siedzibą najnowocześniejszej aparatury badawczej 18.04.2021 22:44

Od 2002 r. w przestrzeni Unii Europejskiej funkcjonuje Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ang. European Strategy Forum on Research Infrastructures —ESFRI) jako strategia kształtowania polityki w zakresie infrastruktur badawczych poprzez krajowe inicjatywy (mapy) ukierunkowane na rozwój nauki i rozwiązywanie globalnych wyzwań, takich jak zrównoważony rozwój i dostęp do surowców, ochrona środowiska, bezpieczeństwo energetyczne czy rozwój nowych technologii. Jedną z europejskich struktur jest Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (PMIB) stanowiąca element tej inicjatywy, wspierającej rozwój i wykorzystanie dużych infrastruktur badawczych zdolnych do skupienia najbardziej wartościowych przedsięwzięć naukowych opartych o doskonałą i unikatową  aparaturę badawczą. PMIB skupia inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w kraju i w UE najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez badania środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Co ważne, ma ona otwarty charakter i jest okresowo aktualizowana na zasadzie konkursu.

Właśnie taka aktualizacja została przeprowadzona w 2018 roku, a jej efektem jest uzyskanie finansowania przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMiIPW) ZUT. Zakupiona, unikatowa aparatura, taka jak wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy czy mikroskop konfokalny z białym laserem zostanie zlokalizowana w nowoczesnych laboratoriach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii i Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i obok innych technik spektroskopowych i analitycznych będzie wykorzystywana w zakresie badań naukowych i prac B+R+I związanych z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, a zwłaszcza z inżynierią materiałową i inżynierią chemiczną.