Informacje

Jesteśmy w czołówce EngiRank - Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich 10.12.2020 13:11

W Warszawie ogłoszone zostały wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), w skrócie EngiRank. Jest to pilotażowa wersja rankingu, który jako pierwszy w tym obszarze nie jest "wyciągiem" z ogólnego rankingu szkół wyższych, lecz opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej, mającej na celu kształcenie kompetentnych i kreatywnych inżynierów świadomych skutków społecznych swoich działań. Ranking obejmuje uczelnie i programy inżynierskie w uczelniach 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później.

Według EngiRank, najlepszą uczelnią w krajach Nowej Europy jest Politechnika Warszawska. Drugie miejsce zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza wyprzedzając Uniwersytet Chemii i Technologii z Pragi. W pierwszej 20. obok polskich (jest ich 9) i czeskich (jest ich 3) znalazły się też uczelnie z Cypru (2), Słowacji (2), Węgier, Słowenii, Estonii i Rumunii.

W poszczególnych dyscyplinach należy odnotować wysokie, drugie miejsce (razem z Politechniką Warszawską) w dyscyplinie inżynieria materiałowa (Materials Engineering). Na sukces złożyła się wysoka jakość kształcenia (20%) i bardzo wysoka aktywność naukowa (80%) pracowników działających na Uczelni w obszarze inżynierii materiałowej, w tym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej i Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Warto nadmienić, że do dyscypliny inżynieria materiałowa przypisany jest kierunek kształcenia Nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Ranking został zainicjowany i zrealizowany przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy". Głównym partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będąca w Polsce narodową agencją programu Erasmus+, a partnerem wspierającym IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence - międzynarodowa organizacja twórców i analityków rankingów akademickich. Istotnego wsparcia w przygotowaniu rankingu udzieliła firma Elsevier.

Fundacja "Perspektywy" posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rankingów edukacyjnych. Od ponad 20 lat publikuje Ranking Szkół Wyższych w Polsce a także rankingi liceów, techników i programów MBA. Uczestniczy też aktywnie w działaniach IREG Observatory na rzecz poprawy jakości rankingów na świecie.

"Dzięki EngiRank studenci uczestniczący w wymianie w ramach programu Erasmus+ będą mieli możliwość lepszego, bazującego na faktach, wyboru uczelni na której chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich dyscyplinie inżynierskiej" - podkreśla Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

Dane do rankingu pochodzą z bazy Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, programu Horizon2020, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE, RIBA i inne) oraz baz Erasmus+.

Strona rankingu: www.EngiRank.eu

EngiRank - Materials Engineering:

1

Semmelweis University

Hungary

100,00

2

Warsaw University of Technology

Poland

90,47

3

West Pomeranian University of Technology

Poland

90,12

4

Poznań University of Technology

Poland

88,18

5

Lodz University of Technology

Poland

85,53